Untitled 1

Adresa:

RR. HOXHA TAHSIM PALL.63 SHK.1 AP.1 TIRANË, SHQIPËRI

Telefoni:

+355 68 50 101 97

e-maili:

lleshbiba@gmail.com
info@lleshbiba-skulptor.com

web site:

WWW.LLESHBIBA-SKULPTOR.COM